Welkom

Welkom op deze site die onderhouden wordt door Tom Kroon.

Ik studeerde wijsgerige en historische pedagogiek, was docent in het hoger beroepsonderwijs en vervulde daar verscheidene leidinggevende functies. Ik geef geen les meer, ben gepensioneerd  en gebruik de vrijgekomen tijd om in mijn vakgebied en wat zich daar omheen afspeelt bij te blijven. Met name de gewetensontwikkeling en de klimaatverandering hebben mijn aandacht.

Ik schrijf artikelen en geef lezingen voor geïnteresseerden. Hiertoe blijken te behoren groepen van studenten, leer- en studiegroepen, gezelligheidsverenigingen, hobby- en sportclubs, vrijwilligers in de zorg en de jeugdhulpverlening, docenten en geïnteresseerden in zinvragen en levensbeschouwelijke kwesties. Ik verlevendig mijn lezingen indien dat ter plaatse mogelijk is met een PowerPointpresentatie en geef natuurlijk gelegenheid voor vragen en discussie.

Onderwerpen kunnen zijn:

  • De ontwikkeling van het moreel besef bij kinderen. Hoe verloopt dat en op welke wijze kan dit bevorderd worden?
  • Is het oude geweten zoek in onze tijd en vervangen door een geweten dat pas opspeelt als het eigenbelang wordt geschaad? Aanwijzingen, oorzaken en gevolgen voor het gedrag.
  • Het belang van het empathisch vermogen voor de omgang met anderen en het belang van rechtvaardigheid voor de inrichting van een samenleving.
  • Barmhartigheid, vluchteling en wet. Over een schrijnend dilemma tussen compassie en rechtvaardigheid..
  • De gevolgen van de klimaatverandering voor onze manier van leven. Over klimaatbewustzijn, een veranderd natuurbeeld, de industriële revolutie, groeifetisjisme, ecomodernisme en een voorstel om in de opvoeding aandacht te besteden aan het cultiveren van klimaatbewustzijn.
  • Wat weerhoudt veel mensen ervan om iets te doen tegen de dreigende klimaatverandering?
  • Bespreking van de encycliek ‘Laudato Si’ van paus Franciscus, de inhoud en reacties erop, de adviezen.

Enkele van mijn boeken en artikelen vindt u HIER, informatie over lezingen HIER.

Najaar 2014 verscheen de derde druk van mijn boek De Morele Intuïtie van Kinderen. HIER vindt u daarover meer informatie.

Januari 2019 verscheen de vijfde gecorrigeerde druk van de door Bas Levering en mij geredigeerde bundel Grote Pedagogen in Klein Bestek. Voor meer informatie klikt u HIER.

Als u meer wilt weten kunt u contact met mij opnemen. Zie HIER.